Записи с меткой «біоетика»

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПОГЛЯД НА НООЕТИКУ

Як відомо, наприкінці XX століття людство зіткнулося з катастрофічними наслідками науково-технічного прогресу − глобальною екологічною кризою, що поставила під загрозу питання фізичного виживання, продовження людського роду і розвитку усієї цивілізації. Її медичними наслідками стали нова екологічна патологія і нові екологічні нозоформи. В результаті перед вченими, політиками та громадськими діячами повстала гостра потреба в критичному переосмисленні накопичених людством знань і створенні нових світоглядних основ постіндустріального суспільства.

Свого часу відповіддю на негативні прояви глобальної екологічної кризи і наслідку впровадження новітніх медико-біологічних технологій стала біоетика, розвиток якої був пов’язаний з процесом трансформації і взаємної інтеграції класичної і професійної медичної етики. Історичний аналіз розвитку біоетики свідчить про те, що в 70-і роки минулого століття вона концентрувала свою увагу на захисті прав людини, в 80-і роки була направлена на проблему поліпшення якості життя, а в 90-і роки набула характеру глобальної біоетики.

Прочитать остальную часть записи »